+34 661 636 931 menu
  • English
  • Svenska
  • Suomi
  • Turistrapport

    08 Juli, 2019 Rekordår för turismen och 2019 blir ännu bättre  Planeringschefen Elías Bendodo för turismen på Costa del Sol, tillkännager ett rekordår för turismen med 1 % mer i inkomster och 4 % ökad sysselsättning. År 2018 landade på 12,5 miljoner besökare och med...

    Första kvartalet har börjat med en stark prisuppgång

    14 Maj 2019 2019 har börjat starkt med en prisuppgång på 4.35% under första kvartalet vilket motsvarar en total uppgång på 8.65% för de senaste 12 månaderna. Om man jämför priserna nu mot priserna 2014, så har det skett en återhämtning motsvarande 34%, vilket innebär...